Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2018

Zpráva auditora k účetní závěrce společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2018 je dostupná v tomto souboru: PN – zpráva auditora 2018