Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2017

Zpráva auditora k účetní závěrce společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2017 je dostupná v tomto souboru: PN – výroční zpráva 2017