Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2016

Zpráva auditora k účetní závěrce společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2016 je dostupná v tomto souboru: Prvni nemovitostni a.s. – zpráva audit 2016