Výkazy 2013

Výkazy společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2013 jsou dostupné v tomto souboru: První nemovitostní – výkazy k 31.12.2013