Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2016

Zpráva auditora k účetní závěrce společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2016 je dostupná v tomto souboru: Prvni nemovitostni a.s. – zpráva audit 2016

Účetní závěrka 2015

Účetní závěrka společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2015 je dostupná v tomto souboru: První nemovitostní, a.s. -účetní závěrka 2015

Výkazy 2014

Výkazy společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2014 jsou dostupné v tomto souboru: První nemovitostní – výkazy k 31.12.2014

Výkazy 2013

Výkazy společnosti První nemovitostní, a.s. za rok 2013 jsou dostupné v tomto souboru: První nemovitostní – výkazy k 31.12.2013